Uziemienie rozdzielnicy budowlanej

Zadanie uziemienia elektrostatycznego polega na zmniejszeniu ryzyka powstania wybuchu palnych substancji, na zysk przeskoku iskry elektrostatycznej. Powszechnie kieruje się go w obszarze transportu i obróbki palnych gazów, proszków i cieczy.

Uziemienie elektrostatyczne że zawierać inną postać. Najlżejsze i kilka skomplikowane modele składają się z zacisku uziemiającego a z przewodu. Bardziej rozwinięte i zwiększone technologicznie są wyposazone w system ochrony stanu uziemienia, dzięki któremu dopuszczalne jest dozowanie lub transport produktu, to kiedy uziemienie pozostało w dobry sposób podpięte.

Uziemienia elektrostatyczne najczęściej są wprowadzane w toku załadunku lub rozładunku cystern kolejowych, drogowych, zbiorników, beczek, tzw. big-bagów czy elementów instalacji procesowych.

W produktu napełniania lub opróżniania zbiorników o innej zawartości (np. zbiorników z proszkami, granulatami, cieczami) mogą powstać groźne naładowania elektrostatyczne. Źródłem ich powstawania potrafi być jeszcze mieszanie, pompowanie lub rozpylanie substancji łatwopalnych. Ładunki elektryczne powstają poprzez kontakt lub dawanie się poszczególnych cząstek. Wielkość ładunku elektrycznego będzie ograniczona od własności elektrostatycznych powierzchni, jakie się ze sobą kontaktują. W produktu naturalnego i nagłego kontaktu z uziemieniem lub nienaładowanym celem może powstać krótki impuls prądowy, jaki będzie dostrzegalny w części iskry. Brak opiek nad rozładowaniem iskrowym może prowadzić zapłon mieszaniny gazów i powietrza, co oznacza eksplozję lub niebezpieczny wybuch. Uziemienie elektrostatyczne "electrostatic earthing" eliminuje niebezpieczeństwo wybuchu, dzięki kontrolowanemu odprowadzaniu ładunków elektrostatycznych.