Uziemienie w bloku

Electrostatic earthing to uziemienie elektrostatyczne, które stosowane jest w transporcie i każdego typie obróbkach palnych cieczy, proszków oraz gazów. Uziemienie elektrostatyczne w sporym stopniu zmniejszają ryzyko wybuchu lub zapłonu różnego rodzaju substancji palnych w produktu przeskoku iskry . Niekontrolowane rozładowanie może wywołać zapłon mieszaniny cieczy i gazu a tymże jednym powstanie eksplozji.

Oczywiście istnieje możliwość wyeliminowania niebezpieczeństwa samozapłonu oraz wybuchu. Żeby istniałoby toż możliwe przewożone konstrukcje powinny zawierać podobne uziemienie, czyli inaczej mówiąc kontrolowane odprowadzenie ładunków elektrostatycznych. Tego typu uziemienie elektrostatyczne znacząco zminimalizuje ryzyko powstania wybuchu przewożonych substancji palnych. Tego modelu proste uziemienia układają się z zacisku uziemiającego także z przewodu. Przewody podawane w uziemieniu wyróżniają się niską opornością elektryczną oraz bardzo wysoką wytrzymałością na mechaniczne uszkodzenia. Można oczywiście zastosować bardziej skomplikowane uziemienie będące system ochrony, który powoduje na transport lub dozowanie produktu wyłącznie w sezonie gdy uziemienie zostało prawidłowo podpięte. Dziwisz się z pewnością kiedy rzuca się tego rodzaju uziemienia? Najczęściej wykorzystuje się ich podczas załadunku i rozładunku cystern kolejowych, drogowych, zbiorników, beczek i na przykład elementów instalacji procesowych. Do powstawania zagrożenia wybuchem prowadzi również mieszanie i rozpylanie czy pompowanie różnego typu substancji łatwopalnych. W punkcie ingerencji w treści łatwopalne powstają ładunki elektryczne poprzez kontakt lub rozdzielenie cząsteczek. Wszędzie gdzie ładunek elektrostatyczny powstaje i zbiera się w towarzystwie substancji łatwopalnych, przylega do powstawania zagrożenia. Podstawową zasadą każdej ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi jest właściwie dobry zacisk i dobrze wybrany kabel, dający szansę przewodzenia ładunku elektrycznego do momentu uziemienia. Drogie istnieje to, że przydatne w uziemieniach zaciski i kable muszą robić bardzo wymagające wytyczne, wyznaczone na możliwości testów. Obecnie najlepsze rezultaty przynoszą nowoczesne typy uziemień systemowych.