Wentylacja 6

Błędne zainstalowanie odpylania oraz centralnego odkurzania powoduje istotne zagrożenie wybuchem. Dlatego każda instalacja pragnie być przeprowadzona razem z prawymi normami zawartymi w dyrektywie ATEX tzw. atex installation.

Identyfikacja oraz ocena ryzyka wybuchu
Aby wybrać dobre formy ochrony instalacji przed początkiem musimy zidentyfikować, a jeszcze uznać jej najsłabsze punkty. W niniejszym planie przeprowadzamy tzw. ocenę ryzyka wybuchowego na etapie wykonawczym. Fakt ten ma dla biura przejmującego się projektem zbiór wszystkich zaleceń. Po ich zastosowaniu do programu zostanie przygotowana ostateczna ocena ryzyka wybuchowego lub dokument zabezpieczenia przed wybuchem.

Zminimalizowanie ryzyka wybuchu
W kierunku zminimalizowania ryzyka wystąpienia wybuchu, w projektowanych instalacjach, polecane są takie podejścia jak: antystatyczne lub przewodzące wkłady dane do filtracji, elektryczne i nieelektryczne wyposażenie z certyfikatem ATEX, dopasowaną aparaturę kontrolną oraz pomiarową, uziemienia.

Minimalizacja skutków wybuchu
Z natury spraw nie jest dodatkowe by do jednego końca wyeliminować ryzyko wybuchu. Dlatego też, razem z wymogami obu dyrektywy ATEX, w  instalacjach wykorzystuje się zabezpieczenia przeciwwybuchowe.

Dostawy wdrażania odpylania oraz centralnego odkurzania budowane są w układzie „pod klucz”. Znaczy to, iż specjaliści biorą całkowitą odpowiedzialność za kompleksową realizację wszystkiego z etapów inwestycji – od projektu, przez produkcję wszystkich składników układu, po montaż i uruchomienie nowo zamontowanej instalacji.

Oszczędność poprzez optymalizację
Szczególny nacisk został zamontowany na optymalizację instalacji filtrujących pod kątem efektywności energetycznej, a jeszcze skuteczności odpylania. Sprawiania te przynoszą oczekiwany wynik finansowy, i przede wszystkim sprawiają się do ochrony środowiska naturalnego naszego świata.

Skuteczne, a jednocześnie bardzo efektywnie
Materiał filtracyjny stanowi najistotniejszy element skutecznej, i tym samym sprzyjający naturze element instalacji odpylania oraz centralnego odkurzania. Dobrze dobrany zapewnia wysoką czystość odpylonego powietrza nie mając pod uwagę warunków pracy. Właśnie dlatego inżynierowie za każdym razem dobierają to pod kątem danej inwestycji.