Wybuch nuklearny

Mianem wybuchu decyduje się gwałtowne wydzielenie dużych ilości energii. Wydarzenie to składa ze sobą wiele zagrożeń. Wybuchom najczęściej towarzyszy nagły skok temperatury oraz ciśnienia, emisja promieniowania (np. pod postacią błyskawicy lub impulsu świetlnego wybuchu jądrowego) lub fal akustycznych (przeważnie jest zatem zabawom dźwiękowy lub specjalny huk wystrzału). Nie bez względu to niekontrolowane zjawisko napawa ludzi lękiem.

Jakie przestrzenie są zagrożone wybuchem? Najczęściej należą do nich powierzchni, w jakich atmosfera w razie potencjalnego zagrożenia może grozić wybuchem. Jako atmosferę wybuchową kontaktuje się specjalną mieszankę łatwopalnych substancji, występujących w budowie gazów, par lub mgieł, czyli mieszanek z powietrzem w warunkach atmosferycznych, w jakich występują za duże temperatury. Warto wiedzieć, iż w atmosferach wybuchowych zaledwie iskry lub łuk elektryczny mogą stworzyć eksplozję.

Przestrzenie najbardziej zagrożone początkiem to m.im. fabryki środków chemicznych, rafinerie, stacje paliw, elektrownie, fabryki farb, lakiernie, stacje benzynowe, jak też pojazdy, oczyszczalnie ścieków, lotniska, młyny zbożowe lub stocznie. Zapłon w powyższych miejscach doprowadziłby do eksplozji, których zyski byłyby niewyobrażalne. Z pewnością wywołałyby ogromne straty materialne, a też naraziłyby na niebezpieczeństwo dobre życie.

Aby zapobiec wysoko wymienionym szkodom, należy nie nie bagatelizować działania prewencyjnego, jakim jest gwarancja przeciwwybuchowa. W wielu krajach zostały przygotowane specjalne ustawy, dyrektywy oraz normy, których obiektem jest ograniczenie ryzyka zagrożenia wybuchem oraz wyeliminowanie potencjalnych szkód. W znaczeniach zagrożonych wybuchem należy zainstalować system, który zapewni bezpieczeństwo tworzących w nich ludziom.