Wymagania higieniczno sanitarne dla lokali gastronomicznych

Jeśli w danym mieszkaniu znajdują się substancje łatwo wybuchowe, odpowiednia ilość tlenu albo utleniacza, a także efektywny zapłon, można mówić o określonym zagrożeniu wybuchem. System HRD to styl, który jest brany do stłumienia wybuchu.

Jego sprawianie liczy na ostatnim, że rejestruje początkową fazę wybuchu, a potem tłumi ją. Eliminuje niepożądany wzrost ciśnienia w chronionym urządzeniu. Sposób ten służy bezpieczeństwo, a eliminuje szkody. Oznacza go spróbowana i dobra metoda, wysoka niezawodność i szybka reakcja systemu. Jego zaletami jest więcej to, że dodaje się do za natomiast na zewnątrz, jest naturalny w manipulacji i transporcie, Ma również praktyczną oraz dużą możliwość wymiany komponentów po aktywacji systemu. Adaptacja jest dopasowana do wymogów klienta. Butla hrd to butla z systemem tłumienia wybuchu. Jest wtedy znacznie dokładna i rozpowszechniona metoda systemów przeciwwybuchowych. Butla te są stosowane najczęściej do pomocy aparatów, zbiorników, kanałów i przewodów rurowych, w jakich powstają pyły, mieszaniny hybrydowe i gazy, w wszystkiej gałęzi przemysłu. Istnieją także dobrą ochroną przeciwwybuchową aparatów takich jak silosy, filtry, cyklony, mieszalniki, suszarnie i granulatory, gdzie występują substancje łatwopalne, w stężeniach wybuchowych. Butle te miesiąca zbiornik hrd z sposobem gaszącym zamkniętym za pomocą płytki bezpieczeństwa. Poniżej położony jest detonator za spiralą rozcinającą. Jest on zakładany za pomocą jednostki sterującej, a płytka zostaje rozcięta za pomocą spirali w niezwykle szybkim czasie. Są one wypełnione mieszanką proszku, który po rozpyleniu wewnątrz danego pomieszczenia, redukuje ciśnienie wybuchu poprzez zneutralizowanie pyłowej atmosfery wybuchowej. W wypadku zakładów farmaceutycznych lub przemysłu spożywczego, gdzie podwyższone są wymogi sanitarne, kojarzy się butle hrd wykorzystujące parę wodną. Są one spełnione wodą, która pozostawia się powyżej temperatury wrzenia. Kiedy odbija się zawór, następuje spadek ciśnienia i woda zaczyna się gotować, a obiekt natychmiast przejmuje się parą. Butle obecne są wykonane zgodnie z regułą ATEX.