Wyposazenie restauracji uzywane

Dyrektywa ATEX zwana także Dyrektywą nowego podejścia jest materiałem, którego priorytetowym projektem jest zbliżenie przepisów prawnych państw członkowskich Unii Europejskiej w zasięgu systemów ochronnych i urządzeń, które odczuwane są w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Zasada ta przede każdym określa podstawowe wymagania bezpieczeństwa, szerokie obszary wyrobów, a oraz sposoby wykazywania współpracy z głównymi wymaganiami bezpieczeństwa. Dużą pracę w dyrektywie odgrywają normy europejskie, które szczegółowo opisują techniczne sposoby wykazywania współpracy z zastrzeżeniami bezpieczeństwa. Zgodnie z zasadą, jeżeli produkt jest równorzędny z regułą to zakłada się jego współpracę z surowymi wymaganiami bezpieczeństwa. Wspólne wymagania atex dotyczące urządzeń i systemów ochronnych stosowanych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem dostają się w Załączniku II Dyrektywy. Mowa jest tam o wymaganiach ogólnych, doborze materiałów, projektowaniu i budowie, potencjalnych źródłach zapłonu, zagrożeniach płynących z działań zewnętrznych, wymaganiach dotyczących urządzeń bezpieczeństwa i integracji wymagań zapewniających bezpieczeństwo systemu. Zgodnie z wskazaniami producent musi wspominać o tym aby zapobiegać wytwarzaniu atmosfery wybuchowej przez akcesoria oraz systemy ochronne, zapobiegać zapalaniu atmosfery wybuchowej, powstrzymywać lub ograniczać wybuch. Dania oraz sposoby ochronne winnym być tak skonstruowane, by jak prawidłowo zapobiegać możliwościom powstania wybuchu. Powinny stanowić projektowane ze nauką wiedzy technicznej. I stronie oraz podzespoły urządzeń muszą pracować bezpiecznie i zgodnie z poradą producenta. Każde urządzenie, system obronny i aparatura powinno mieć oznakowanie CE. Materiały używane do sieci urządzeń czy systemów ochronnych nie mogą stanowić łatwopalne. Pomiędzy nimi zaś pogodą nie mogą zachodzić żadne reakcje, jakie mogłyby sprawić potencjalny wybuch. Dania i sposoby ochronne nie mogą spowodować zranienia czy nowych obrażeń ciała. Muszą zapewniać, że w końcu ich podejmowania nie powstaną za duże temperatury i promieniowanie. Nie umieją robić zagrożeń elektrycznych też nie mogą tworzyć sytuacji niebezpiecznych.