Zeby lekarz wiedzial jak najwiecej

W przypadku, gdy korzystamy z leczenia szpitalnego za granicą, albo zwyczajnie – gdy korzystamy z usług lekarza, który nie mówi w rodzimym języku, a w późniejszym czasie dokumentacja medyczna jest nam potrzebna przy dalszym leczeniu w innym kraju, warto zwrócić się o przetłumaczenie tekstu przez specjalistę.

Osoby zajmujące się tłumaczeniami medycznymi w Warszawie posiadają, najczęściej, wykształcenie medyczne – są czynnymi lekarzami, osobami, które ukończyły uczelnie na kierunkach związanych z farmacją, biologią, chemią. Posiadają odpowiednie certyfikaty, które potwierdzają wysoką znajomość języka. Często są native speakerami, bądź odbywały staż za granicą. Posiadają odpowiednie przygotowanie: zarówno od strony językowej, jak i są w stanie zweryfikować merytorykę danego tekstu.

Ważna jest też weryfikacja tekstu przez tłumacza przysięgłego, który nanosi ewentualne poprawki, sprawdza czy tekst posiada wysoką jakość oraz – co najważniejsze – nadaje mocy urzędowej swoją pieczęcią.

Dokumenty medyczne, które się najczęściej tłumaczy to historia choroby pacjenta, wypis ze szpitala, wyniki badań, skierowania na badania, zwolnienia lekarskie, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,historia leczenia – jeżeli staramy się o odszkodowanie przy wypadku zagranicznym.

Tłumaczenie medyczne to również tłumaczenie artykułów naukowych, podręczników dla studentów medycyny, książek popularno-naukowych traktujących o medycynie, filmów promocyjnych zawierających specjalistyczne słownictwo, prezentacji multimedialnych, czy nawet katalogów w których są wymienione instrumenty medyczne.

Najpopularniejsze języki z których się tłumaczy to oczywiście angielski, niemiecki, francuski oraz rosyjski. Wąska specjalizacja zajmuje się takimi językami jak duński, japoński, chiński, turecki, języki niderlandzkie, język szwedzki, norweski. Przy wąskiej specjalizacji tym chętniej korzysta się z pomocy native speakera.