Znak strefa zagrozenia

Ze powodu na to, iż w krajach Unii Europejskiej obowiązywały różne przepisy dotyczące bezpieczeństwa, postanowiono ujednolicić przepisy. Wprowadzono wymagania ATEX, jakie są przywoływane w przypadku stref zagrożonych wybuchem i narzędzi do książce w współczesnych strefach. Celem tych modyfikacji jest ogromne zminimalizowanie ryzyka czyli jego pełna eliminacja, które łączy się ze użytkowaniem wyników w strefach, gdzie może grozić wybuch, czyli strefach EX.

Wymagania EX, a ściślej mówiąc dyrektywa, definiuje wymagania, jakie musi spełniać dany towar, jaki stanowi określony do wykorzystywania w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Głównym celem systemu jest ujednolicenie procedur zgodności urządzeń i systemów ochronnych w obecnych zagrożonych wybuchem strefach oraz zagwarantowanie prostego ich przepływu na placu Unii Europejskiej. Ową zasadą są objęte wszystkie dania elektryczne i nieelektryczne i sposoby ochronne, które będą używane na terenach zagrożonych wybuchem. Wymagania ATEX dotyczą także urządzeń zabezpieczających, zarządzających i regulujących, które będą przydatne poza strefami zagrożenia wybuchem. Nie wymagają potrafić one własnych funkcji, ale dodawać się będą do bezpiecznego funkcjonowania narzędzi oraz sposobów ochronnych, jakie będą tam używane. Dyrektywa definiuje oraz możliwość wykazywania zgodności artykułu z wymaganiami ATEX. Wyroby spełniające te chcenia, czyli norm zharmonizowanych z regułą, muszą jeszcze pełnić jej pierwsze wymagania. Zastosowanie norm nie jest niezbędna niezbędnością, a sama procedura zgodności już tak. Chodzi tutaj o zgodność co do zasady tworzonej przez firmę tworzącą na platformie notyfikacji udzielonej przez Komisje Europejską. Odstępstwa potrafią się pojawić dopiero w wypadku urządzeń elektrycznych kategorii trzeciej i urządzeń nieelektrycznych kategorii dwa i trzy. Jeśli chodzi o te elementy, to umowy zgodności że w współczesnym wypadku wystawić producent owego urządzenia bez udziału jednostki notyfikowanej. Chcenia są jednak słuchane także toż producent będzie eksponowany w takiej rzeczy za wprowadzenie na targ swojego produktu. Jeżeli idzie o główne wymagania, obecne są nimi certyfikacja urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych, możliwa jest samocertyfikacja, wymagania dotyczące miejsc rzeczy oraz granie na obszarze Unii Europejskiej w rodzaj obligatoryjny a biorący istotny charakter.