Zwolnienia z kasy fiskalnej 2015 gofin

Pomimo, iż konieczność posiadania kasy fiskalnej novitus deon w prac gospodarczej tworzy jeszcze wyższą rzeszę przedsiębiorców, wciąż są możliwe wedle obowiązujących przepisów usunięcia spośród tego obowiązku.

Utrata uprawnienia do takiego zwolnienia, może działać około 100 tysięcy polskich podatników. Od 1 marca 2015 roku obowiązek używania tych urządzeń dotyczy między innymi podatników świadczących usługi z obszaru naprawy silników, usługi fryzjerskie, kosmetyczne, usługi powiązane z wyżywieniem, usługi prawnicze, doradztwa podatkowego i lekarzy. Więc kto tak rzeczywiście nie musi być kasy fiskalnej? Między innymi traktują one zwolnień przedmiotowych, przysługujących do dużych czynności. Podatnik wykonujący prac zwolnione przedmiotowo nie potrzebuje ich spisywać na kwocie fiskalnej. Kto nie musi mieć kasy fiskalnej: dostawa usługi czy świadczeń z działu usług nadawczych, usług elektronicznych, usług powiązanych z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, energią elektryczną, parą wodną, paliwa gazowe, wodą w skóry naturalnej, usługi powiązane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne, usługi związane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych, usługi powiązane z obróbką odpadów, usługi powiązane z przetwarzaniem odpadów niebezpiecznych, usługi związane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych, transport kolejowy, miejski i podmiejski, usługi pocztowe i kurierskie, pomocy w charakterze noclegów, usługi świadczone przez hotele, motele i pensjonaty,usługi telekomunikacyjne, usługi internetowe, usługi fizyczne i ubezpieczeniowe, wynajem i pomoce zarządzania nieruchomościami, usługi powiązane z obrotem rynku nieruchomości, czynności notarialne, usługi związane z życiem porządku, usługi administracji publicznej, usługi archiwów, organizacje członkowskie, usługi świadczone przez spółki oraz zespoły eksterytorialne.

Podatnicy wykonujące przedmioty wyżej wymienione, mogą i mieć ze zwolnienia przedmiotowo-podmiotowego. Należeć do tego zdjęcia przysługuje ze powodu na grupę sprzedaży podatnika. Jeśli obrót z czynności wymienionych posiadał w dawnym roku ponad 80% całości obrotu, podatnik może pobierać ze usunięcia z kas dla całości sprzedaży.